Nie zabijajmy Barszczu Sosnowskiego!

Nie zabijajmy Barszczu Sosnowskiego!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r.w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, Komisja Europejska przyjęła  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014. Wykaz przyjęto na  podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia, i spełniających warunki ustanowione w jego art. 4 ust. 6, który przewiduje, że koszty wdrażania, koszty niepodejmowania działań, opłacalność oraz aspekty społeczno-gospodarcze powinny być należycie uwzględnione.

Na podstawie dostępnych dowodów naukowych oraz ocen ryzyka przeprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 Komisja Europejska  stwierdziła, że wszystkie kryteria ustanowione w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia zostały  spełnione dla 38  inwazyjnych gatunków obcych, w tym m.in.  dla Heracleum sosnowskyi Mandenova i Heracleum persicum Fischer.

Musimy pamiętać, że Wykaz zawarty w załączniku  rozporządzenia 2016/1141  jest wstępnym wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Heracleum persicum Fischer rośnie tylko w Skandynawii.  Jego rośliny i części roślin, włącznie z nasionami i owocami (świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane) mogą być stosowane  w perfumerii, farmacji lub  do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych.

Jednocześnie zgodnie z artykułem 3.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. poznajemy m.in. następujące definicje:

„Gatunek obcy” oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;

„Inwazyjny gatunek obcy” oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób;

„Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii” oznacza inwazyjny gatunek obcy, którego niepożądane oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym zgodnie z art. 4 ust. 3;

„Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla państwa członkowskiego” oznacza inwazyjne gatunki obce inne niż inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii, których niepożądane oddziaływanie w wyniku ich uwolnienia i rozprzestrzeniania się, nawet jeśli nie jest w pełni ocenione, zostaje przez dane państwo członkowskie uznane – na podstawie dowodów naukowych – za istotne dla całości lub części jego terytorium oraz za wymagające podjęcia działań na szczeblu tego państwa członkowskiego;

W Polsce Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) (Heracleum mantegazzianum) oraz Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) zostały wymienione  już wcześniej   przez Ministra Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 9 września 2011 r.w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu  5 kwietnia 2012 r. Przepis nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w  dniu wejścia w  życie rozporządzenia.

Podstawą prawną tego Rozporządzenia jest art. 120 ust. 2f  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm.),

W ustawie  w Art. 120. 1. zapisano także, że „ zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

Stwierdzono  natomiast w ust. 2 , że „Zezwolenie na: 1) wwożenie z zagranicy gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, oraz jednocześnie na czynności, o których mowa w pkt 2, w stosunku do tych okazów – wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie gatunków, o których mowa w pkt 1 – wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.”

***

Akty wykonawcze do ustawy

http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880+art.+120+ust.+2f&type=9&isNew=true

Akty zmieniające ustawę

http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880+art.+120+ust.+2f&type=12&isNew=true

***

Dlatego kierujemy do władz  województwa, miast, powiatów, gmin i sołectw województwa dolnośląskiego zapytanie:

1.Jakie  i czy są prowadzone działania (wynikające z przepisów prawa RP i UE) w sprawie ograniczenia inwazji  gatunków: Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski)(Heracleum mantegazzianum) oraz Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi ) na terenie miast i wsi województwa dolnośląskiego ?

2. Czy – jak stwierdza Parlament Europejski –  koszty wdrażania, koszty niepodejmowania działań, opłacalność oraz aspekty społeczno-gospodarcze są  przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego  należycie uwzględnione ?

***

Nie jesteśmy jednak  za totalnym zniszczeniem tych roślin  i nie popieramy petycji Zielonych z Wrocławia.

Wystarczy edukacja  nt. barszczów w przedszkolach, szkołach oraz wśród  dorosłych, żeby nie dochodziło do nieszczęśliwych  wypadków podczas spotkania  się z tą rośliną.

Natura  jak widzimy wspiera inwazję roślin obcych, widocznie ma w tym jakiś cel.

Wskutek poparzenia przez  Barszcz Sosnowskiego zmarła  w Polsce do tej pory jedna osoba.

Wg statystyk Policji  w  wypadkach drogowych w 2015 r. w Polsce  poniosło śmierć 2938 osób, a  rannych zostało 39778 osób (w tym ciężko  11200).

Czy zatem mamy zlikwidować wszystkie samochody?

***

by Roman Andrzej Śniady (+), Wrocław

Fotografia: Roman Andrzej Śniady (+), Wrocław

ALBUM: Barszcz Sosnowskiego Wrocław lipiec  2016

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.534162640104768&type=1

***

Więcej:

Zagrożenie barszczem Sosnowskiego – Urząd Miejski Wrocławia

Projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”

Barszcz_Sosnowskiego_ulotka.pdf

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) – gatunek rośliny zielnej z rodziny selerowatych (Apiaceae)

Barszcz Mantegazziego, barszcz kaukaski, barszcz mantegazyjski(Heracleum mantegazzianum 

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO: jak rozpoznać? Jak leczyć oparzenia barszczem Sosnowskiego? Autor: Monika Majewska

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO: JAK UNIKNĄĆ GROŹNYCH OPARZEŃ? REDAKCJA

Barszcz Sosnowskiego – zwalczanie, opis

Barszcz Sosnowskiego: Czym grożą oparzenia? Mówi ekspert z CLO [WIDEO, ZDJĘCIA, MAPA] Karol Gruszka, WS 6 maja 2016 09:43

Barszcz Sosnowskiego w województwie śląskim [ZOBACZ GDZIE] Patryk Drabek 3 lipca 2013 AKTUALIZACJA: 29 lipca 2013 14:38

Tego barszczu nie zjesz: ta roślina truje i parzy [MAPA] Patryk Drabek 27 lipca 2012 AKTUALIZACJA: 27 lipca 2012 11:50

Barszcz Sosnowskiego właśnie kwitnie. Może Cię mocno poparzyć Patryk Drabek 4 lipca 2013 AKTUALIZACJA: 29 lipca 2013 14:38

Uwaga! Groźny barszcz Sosnowskiego Autor: MM, MN 2016-05-09, Aktualizacja: 2016-05-09 15:39

Uważaj na roślinę, która parzy! Barszcz Sosnowskiego 

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego (olbrzymiego)

Mieszkańcy Podkarpacia zgłaszają: tu rośnie barszcz Sosnowskiego Ewa Kurzyńska, współpraca Hubert Lewkowicz 20 lipca 2015 AKTUALIZACJA: 20 lipca 2015 14:35

Przeworsk walczy z barszczem Sosnowskiego Hubert Lewkowicz 13 lipca 2015 AKTUALIZACJA: 13 lipca 2015 14:22

Barszcz Sosnowskiego ciągle groźny [FOTO] Ewa Gorczyca 10 lipca 2013 04:50

Niebezpieczny barszcz Sosnowskiego Hubert Lewkowicz 3 lipca 2015 AKTUALIZACJA: 3 lipca 2015 06:15

Uwaga na barszcz Sosnowskiego w pow. dębickim! Strażacy wycięli toksyczne rośliny. Sławomir Oskarbski.  12 sierpnia 2010 AKTUALIZACJA: 12 sierpnia 2010 16:34

Toksyczny barszcz Sosnowskiego wdarł się do Ustrzyk. Walka będzie trudna Krzysztof Potaczała 4 sierpnia 2010 AKTUALIZACJA: 4 sierpnia 2010 09:25

Bezskuteczna walka z barszczem KRZYSZTOF POTACZAŁA 19 czerwca 2002 AKTUALIZACJA: 19 czerwca 2002 17:01

Jak walczyć z barszczem? KRZYSZTOF POTACZAŁA 10 lipca 2003 AKTUALIZACJA: 10 lipca 2003 17:57

Barszcz Sosnowskiego mylony z barszczem zwyczajnym

Barszcz Sosnowskiego: Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego? Co robić w przypadku oparzenia? [OBJAWY] AIP 2 lipca 2015 AKTUALIZACJA: 8 lipca 2015 11:54

Inwazyjne gatunki obce

***

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.  Dz.U. L 317 z 4.11.2014, str. 35-55. Data wejścia w życie: 01/01/2015

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 317, 4 listopada 2014

***

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 C/2016/4295 Dz.U. L 189 z 14.7.2016, str. 4-8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 189, 14 lipca 2016

***

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym

Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski, Warszawa 2014 Redakcja: Izabela Sachajdakiewicz, Piotr Mędrzycki

Projekt pt. „Walczymy z bolszewikiem – zagrożenie roślinami inwazyjnymi”, zrealizowany został w okresie od 16 lipca do 15 grudnia 2007r., dzięki dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Projekt pt. „Zagrożenie roślinami inwazyjnymi”, realizowany przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego w okresie od 1 lipca 2008 do 31 stycznia 2009r., skupiał się na bardzo aktualnym problemie roślin inwazyjnych – roślin, stanowiących realne zagrożenie dla bioróżnorodności nie tylko Dolnego Śląska, lecz całej Polski

Informacja o przebiegu i wynikach projektu „Ochrona bioróżnorodności przed roślinami inwazyjnymi”, który był realizowany przez Okręg Dolnośląski PKE w okresie od 2.05.2009 do 25.11.2009 r., dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Barszcz Sosnowskiego śmiertelnie groźny. Nie żyje Dolnoślązaczka poparzona rośliną (FILM, ZDJĘCIA) Weronika Skupin, EW 1 lipca 2015 AKTUALIZACJA: 2 lipca 2015 09:28

Zmarła 67-latka poparzona barszczem Sosnowskiego (ZOBACZ WIDEO). Maja Majewska, Utworzono: 2015-07-01 14:00, Zmodyfikowano: 2015-07-02 13:03

ROŚLINY CHRONIONE I GATUNKI INWAZYJNE W DOLINIE BIEBRZY – TRWANIE I MIGRACJA W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH ŚRODOWISKA” Tekst i opracowanie: Izabela Tałałaj. Zdjęcia: Izabela i Piotr Tałałaj PRZEWODNIK PO SESJI TERENOWEJ II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „RÓŻNORODNOŚD BIOLOGICZNA – OD KOMÓRKI DO EKOSYSTEMU. ROŚLINY I GRZYBY W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH ŚRODOWISKA” ORGANIZATORZY: ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO

http://biol-chem.uwb.edu.pl/new/biologia/aktu/klucz_ptb.pdf

Heracleum gigantyczne barszcze

CZY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO JEST ROŚLINĄ LECZNICZĄ? WRAŻENIA Z GRUZIŃSKIEJ SWANETII BY ŁUKASZ ŁUCZAJ  ETNOBOTANIKA, WYPRAWY CZERWIEC 29, 2016

Reklamy