NASZE NIE… dla przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 – 2019”

Porządek obrad   XXXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia 9 lutego 2017 roku, godz. 12:00 Sala 200, Sukiennice 9,  we Wrocławiu

(…)

V.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

(…)

11.         Przyjęcie programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 – 2019” – druk nr 629/16

– wnioskodawca – Klub Radnych .Nowoczesna
referuje – Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Magdalena Razik-Trziszka
– opiniują – Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/Sesje_porzadki/629-16.pdf

***

http://bip.um.wroc.pl/artykul/416/25396/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xxxvi-dnia-9-lutego-2017-r-godz-12-00

https://romansniady.wordpress.com/2017/02/06/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xxxvi-dnia-9-lutego-2017-r-godz-1200/

Roman Andrzej Śniady (+)  w imieniu:

SGI „EkoWROcek”

SIO „Nasz Polski Śląsk

SIO „NASZ Wrocław”

Fotografia: Roman Andrzej Śniady (+), 22/12/2016 r.

Reklamy