Harmonogram obrad 35.posiedzenia Sejmu RP

Harmonogram obrad

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 35. posiedzeniu Sejmu 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Fot.: Roman Andrzej Śniady (+)

***

W dniu 8 lutego 2017 r. (środa)

godz. 9:00 – 9:05 Ślubowanie poselskie Poseł Małgorzaty Janowskiej
godz. 9:05 – 10:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 991 i 1192) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 1)
godz. 10:30 – 11:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1097 i 1266) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 2)
godz. 11:30 – 12:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druki nr 1091 i 1267) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 3
godz. 12:30 – 13:30 Sprawozdanie Komisji o senackim i rządowym projektach ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr368, 1014 i 1229) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 4)
godz. 13:30 – 14:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 5)
godz. 14:30 – 15:30 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 778 i 1226) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 6)
godz. 15:30 – 16:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1098 i 1240) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 7)
godz. 16:30 – 17:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i1245) (pkt 8)
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i 1246) (pkt 9)
(5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 8 i 9)
godz. 17:30 – 18:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druki nr 1050 i 1243) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
godz. 18:30 – 19:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1244 i 1269) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
godz. 19:30 – 20:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1193) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
godz. 20:30 – 21:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1231) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
godz. 21:30 – 22:30 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr1166) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
godz. 22:30 – 23:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1258 ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
godz. 23:30 – 1:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (druki nr1056 i 1214) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
godz. 1:00 – 2:00 ew. oświadczenia poselskie

W dniu 9 lutego 2017 r. (czwartek)

godz. 9:00 16:00 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku (debata średnia) (pkt 17)
godz. 16:00 – 18:15 Pytania w sprawach bieżących (pkt 18)
godz. 18:15 – 20:00 Informacja bieżąca (pkt 19)
godz. 20:00 – 21:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 1230) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
godz. 21:00 – 22:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
godz. 22:00 – 22:15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1260 i 1262) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
godz. 22:15- 22:45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 1265 i1275) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27 )
godz. 22:45 – 23:30 ew. oświadczenia poselskie

W dniu 10 lutego 2017 r. (piątek)

godz. 11:00 – 14:00 Głosowania, w tym:
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
  – Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą – CETA
  – Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie faktycznych przyczyn odwołania 41 spośród 43 dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacji w zakresie przyszłych emerytur wypłacanych przez ZUS
  Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyczyn odebrania ochrony byłym Prezydentom podczas podróży zagranicznych oraz informacji, które osoby w państwie posiadają czynną ochronę BOR
  Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców oraz o podjęcie uchwały o tajności części obrad w punkcie: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 23)
godz. 14:00 – 15:30 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1215 i 1219) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 24)
godz. 15:30 – 16:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr1211) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)
godz. 16:30 – 17:30 ew. oświadczenia poselskie
Reklamy