Jakość powietrza we Wrocławiu i w Dolnym Śląsku, 10-02-2017 r.

Jakość powietrza we Wrocławiu i w Dolnym Śląsku – 10-02-2017 r.

Ogólnie: UMIARKOWANA

***

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09

Nr telefonu dyżurnego od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy: 71-327-30-10
email: wios@wroclaw.pios.gov.pl

*

System monitoringu jakości powietrza

MAPA MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Standardy jakości powietrza

Poziomy dopuszczalne

Poziomy docelowe

Cele długoterminowe

Poziomy alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji

Indeks jakości powietrza

Informacja zdrowotna

Żródło i więcej, znajdziemy  na stronie: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

*

Miasto Wrocław, korzysta z danych WIOŚ we Wrocławiu

http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza-we-wroclawiu?utm_source=wroclaw.pl&utm_medium=air-quality-top&utm_campaign=home

***

Wrocław, dnia 5 lutego 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu KOMUNIKAT w sprawie przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

***

Fotografia: Roman Andrzej Śniady (+), 10/02/2017 r.

Reklamy