Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w styczniu 2017 roku

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w styczniu 2017 roku

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – podpisana 9 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – podpisana 9 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zborowego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 12 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. – podpisana 13 stycznia 2017 r. Pobierz informację. 
  6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. – podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy – podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – podpisana 25 stycznia 2017 r.Pobierz informację.
  10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 stycznia 2017 r. Pobierz informację.

 

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,18,styczen-2017-r.html

Fotografia: http://www.prezydent.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/zdjecia-do-pobrania/

Reklamy