Bardzo zła jakość powietrza we Wrocławiu i w Dolnym Śląsku – 15-02-2017 r.

Bardzo zła jakość powietrza we Wrocławiu i w Dolnym Śląsku – 15-02-2017 r.

Wrocław, Kłodzko, Wałbrzych,  Nowa Ruda, Bolesławiec, Dzierżoniów,  Ząbkowice Śląskie – BARDZO ZŁA – wysoka zawartość PM2,5; NO2; CO; O3;  PM10

*

Komunikat nr 15/2017 – pył PM10
W dniu 14 lutego 2017 r. na obszarze województwa dolnośląskiego wystąpiły przekroczenia:
  • poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3) w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej(stężenie średniodobowe wynosiło 360 µg/m3);
  • poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3):
    • w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego – 269 µg/m3,
    • w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego – 230 µg/m3.
Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 14 lutego 2017 r. były również wysokie, ale niższe od poziomu informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w powietrzu. We wszystkich stacjach pomiarowych zanotowano przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 (Bolesławiec – 175 µg/m3, Działoszyn – 121 µg/m3, Jelenia Góra – 185 µg/m3, Kłodzko – 183 µg/m3, Kudowa-Zdrój – 111 µg/m3, Legnica – 165 µg/m3, Wrocław – 142 µg/m3 i Ząbkowice Śląskie – 162 µg/m3).
Prognozy na najbliższe dni wskazują na utrzymywanie się złej jakości powietrza.

 

*

Komunikat nr 14/2017 – pył PM10
W dniu 13 lutego 2017 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej, w Wałbrzychu przy ul.
Wysockiego oraz w Kłodzku przy ul. Szkolnej wystąpiły przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3).
Poziom stężenia średniodobowego w Nowej Rudzie wynosił 269 µg/m3, w Wałbrzychu – 255 µg/m3, a w Kłodzku – 207 µg/m3.
Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 13 lutego 2017 r. były również wysokie, ale niższe od poziomu informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w powietrzu. We wszystkich stacjach pomiarowych zanotowano przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 (Bolesławiec – 113 µg/m3, Działoszyn – 136 µg/m3, Dzierżoniów – 149 µg/m3, Jelenia Góra – 172 µg/m3, Legnica – 112 µg/m3, Wrocław – 90 µg/m3 i Ząbkowice Śląskie – 155 µg/m3).
Prognozy na najbliższe dni wskazują na utrzymywanie się złej jakości powietrza.

 

*

Komunikat nr 13/2017 – pył PM10
W dniu 12 lutego 2017 r. w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 209 µg/m3.
Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 12 lutego 2017 r. były również wysokie, ale niższe od poziomu informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w powietrzu. We wszystkich stacjach pomiarowych zanotowano przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3 (Bolesławiec – 99 µg/m3, Działoszyn – 122 µg/m3, Dzierżoniów – 144 µg/m3, Jelenia Góra – 108 µg/m3, Kłodzko – 172 µg/m3, Legnica – 94 µg/m3, Wałbrzych – 111 µg/m3, Wrocław – 69 µg/m3 i Ząbkowice Śląskie – 138 µg/m3).

Prognozy na najbliższe dni wskazują na utrzymywanie się złej jakości powietrza.

 

Źródło: https://demo.dacsystem.pl/komunikaty

http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09

Nr telefonu dyżurnego od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy: 71-327-30-10
email: wios@wroclaw.pios.gov.pl

*

System monitoringu jakości powietrza

MAPA MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Standardy jakości powietrza

Poziomy dopuszczalne

Poziomy docelowe

Cele długoterminowe

Poziomy alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji

Indeks jakości powietrza

Informacja zdrowotna

Żródło i więcej, znajdziemy  na stronie: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

*

Miasto Wrocław, korzysta z danych WIOŚ we Wrocławiu

http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza-we-wroclawiu?utm_source=wroclaw.pl&utm_medium=air-quality-top&utm_campaign=home

***

Fotografia: Roman Andrzej Śniady (+), 14/02/2017 r. https://www.flickr.com/photos/149280703@N02/32516229820/sizes/l

Reklamy