Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Uchwalona przez Sejm RP  na pos. nr 35  w dniu 10-02-2017 r.

Nr posiedzenia: 35. Głosowanie: całość projektu ustawy. Wynik: 233 za, 193 przeciw, 6 wstrzymało się 

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

*

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Głosowanie nr 32 na 35. posiedzeniu Sejmu. Głosowało – 434  posłów   Za – 266    Przeciw – 166    Wstrzymało się – 2    Nie głosowało – 26 

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

***
Rządowy projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Projekt dotyczy optymalizacji działania agencji rolniczych; utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako podstawowej instytucji realizującej zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich wraz z zadaniem prowadzenia polityki gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa; ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako jedynej agencji płatniczej UE na obszarze RP; przejęcia przez KOWR zasobów majątkowych i osobowych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych

Przebieg procesu legislacyjnego

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1216

***

Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Projekt dotyczy ograniczenia liczby funkcjonujących w Polsce agencji rolnych; utworzenia jednej agencji płatniczej; wykorzystania zasobów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych do zapewnienia funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i realizacji nowych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przebieg procesu legislacyjnego

Źródło:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1217

Fotografia: http://poznaj.sejm.gov.pl/architektura-sejmowa/budynki-sejmowe/

Reklamy