W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim: Międzynarodowy Dzień Kobiet, prawo azylowe, rządy prawa w Polsce

W tym tygodniu w PE: Międzynarodowy Dzień Kobiet, prawo azylowe, rządy prawa w Polsce –  06/03/2017

W tym tygodniu komisje parlamentarne zajmą się m.in. rządami prawa w Polsce, reformą prawa azylowego, Międzynarodowym Dniem Kobiet i pozyskiwaniem oleju palmowego. Grupy polityczne będą przygotowywać się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
Międzynarodowy Dzień Kobiet

 Jak co roku Parlament Europejski włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Tym razem motywem przewodnim jest gospodarka i sytuacja kobiet na rynku pracy. 8 i 9 marca odbędą się warsztaty dla dziennikarzy oraz spotkania z posłankami i posłami z Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, działaczkami na rzecz praw kobiet i ekspertkami. Wystąpią m.in.: Alia El-Yassir z ONZ Kobiety, Dr Vandana Shiva – fizyczka i aktywistka feministyczna i ekologiczna, Lamiya Aji Bashar, aktywistka jazydzka i laureatka Nagrody im. Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli w 2016 r., Hélène Langevin-Joliot, wnuczka Marie Skłodowskiej-Curie oraz przedsiębiorczyni Gina Miller, Brytyjka, która pozwała swój rząd do sądu, gdy ten chciał rozpocząć procedurę wyjścia z UE bez głosowania w parlamencie.
Reforma prawa azylowego

Komisja LIBE w czwartek zajmie się też planami reformy systemu dublińskiego. Rozporządzenie z Dublina określa, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. Przepisy miały zapobiegać nadużyciom, np. odsyłaniu ubiegających się o azyl z jednego kraju do drugiego lub składaniu wielu wniosków przez jedną osobę, ale w maju 2016 r. posłowie stwierdzili, że system nie działa poprawnie. Obecnie trwają pracę nad nowelizacją rozporządzenia, które mają przyczynić się do powstania mechanizmu opartego na solidarności i skuteczniejszym podziale obowiązków między państwami członkowskimi.
We czwartek na posiedzeniu Komisji LIBE swoje propozycje reform przedstawi posłanka sprawozdawczyni Cecilia Wikström (ALDE, Szwecja).
Olej palmowy
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego zajmie się sprawozdaniem o odpowiedzialnym pozyskiwaniu oleju palmowego i ochronie lasów deszczowych. Olej palmowy jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków, mydeł, smarów i niektórych produktów spożywczych (np. margaryn i kremów). Zakładanie plantacji olejowca skutkuje wycinką drzew, wyniszczaniem naturalnych ekosystemów, wymieraniem gatunków zwierząt (m.in. orangutanów i nosorożców) i konfliktami społecznymi między plantatorami i rdzenną ludnością. W ciągu ostatnich 20 lat uprawy oleju palmowego były odpowiedzialne za 20% całego wylesiania na Ziemi.
Rządy prawa w Polsce
W czwartek, 9 marca, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) spotka się z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, w sprawie procedury na rzecz umocnienia praworządności w Polsce. W styczniu 2016 Komisja wszczęła procedurę w związku z kryzysem wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W lipcu wydała opinię, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla rządów prawa i przedstawiła rekomendacje, jak naprawić sytuację.
Panama Papers
W poniedziałek, 6 marca, w komisji śledcza ds. prania brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania odbędzie się ostatnie wysłuchanie poświęcone znaczeniu banków, księgowych i prawników w zakładaniu spółek w rajach podatkowych.

Obserwuj Parlament Europejski na Twitterze, by być na bieżąco.

 

Dot. : 20170303STO65073

Ostatnia aktualizacja: (06-03-2017 – 17:03)

 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170303STO65073/w-tym-tygodniu-w-pe-mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-kobiet-rz%C4%85dy-prawa-w-polsce

Reklamy