Rada Europejska, 9-10.3.2017

Rada Europejska, 9-10.3.2017 r.

http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2017/03/09-10/

***

Główne punkty obrad

Przywódcy UE zajmą się najpilniejszymi kwestiami, w tym gospodarką, bezpieczeństwem, migracją oraz sytuacją na Bałkanach Zachodnich.

Wybór przewodniczącego

Na początku szczytu Rada Europejska ma wybrać swojego przewodniczącego na okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2019 r. Obrady nad tym punktem poprowadzi w imieniu prezydencji maltańskiej premier Joseph Muscat.

Gospodarka

Podczas wiosennego szczytu Rada Europejska zwyczajowo skoncentruje się na zatrudnieniu, wzroście i konkurencyjności. Przywódcy będą rozmawiać o sytuacji gospodarczej w Europie, polityce handlowej, stanie prac nad aktami związanymi ze strategią jednolitego rynku, a także o pierwszym etapie europejskiego semestru 2017.

„Poprawiają się ogólne perspektywy w zakresie wzrostu, zatrudnienia i finansów publicznych. Musimy zatem wykorzystać tę dynamikę, by wzmocnić gospodarki, a jednocześnie szerzej i sprawiedliwiej dystrybuować korzyści wśród obywateli. Pogłębienie jednolitego rynku i solidna polityka handlowa to dwa rozwiązania, które pomogą nam osiągnąć te cele”.Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, w zaproszeniu na szczyt

Migracja

Jeżeli chodzi o migrację, przywódcy zweryfikują stan realizacji decyzji podjętych na nieformalnym szczycie 3 lutego na Malcie w sprawie szlaku środkowośródziemnomorskiego. Premier Joseph Muscat ma zreferować stan prac w Radzie nad decyzjami podjętymi przez Radę Europejską, a zwłaszcza nad maltańską deklaracją w sprawie zewnętrznych aspektów migracji.

Bezpieczeństwo i obronność

Rada Europejska oceni wdrażanie swoich konkluzji z grudnia 2016 r. poświęconych bezpieczeństwu zewnętrznemu i obronności. Ma z satysfakcją odnotować dotychczasowe postępy, o których mowa w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych z 6 marca.

Przywódcy mają też rozmawiać o bezpieczeństwie wewnętrznym i walce z terroryzmem, opierając się na bieżących pracach ustawodawczych.

Stosunki zewnętrzne

Przywódcy omówią też sytuację w regionie Bałkanów Zachodnich. „UE pozostanie zaangażowana w regionie Bałkanów Zachodnich i podtrzyma swoje zobowiązania” – zadeklarował przewodniczący w zaproszeniu.

Prokuratura Europejska

Przywódcy pokrótce zajmą się sprawą ewentualnego ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Nieformalne spotkanie

10 marca odbędzie się nieformalne spotkanie 27 szefów państw i rządów UE poświęcone przygotowaniom do 60. rocznicy traktatów rzymskich.

***

Program

9.3.2017 14:30

Przybycie uczestników
15:30
Wymiana poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
16:00
Sesja robocza
18:30
Konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej, ewentualne krajowe konferencje prasowe
19:30
Kolacja robocza
10.3.2017 9:15
Przybycie uczestników
10:00
Nieformalne spotkanie 27 szefów państw i rządów
12:30
Konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej, ewentualne krajowe konferencje prasowe
Reklamy