Śmietniki i śmieci Wrocławia – 14/03/2017 r.

Śmietniki i śmieci Wrocławia – 14/03/2017 r. Podwórka w ścisłym centrum miasta: ul. Wita Stwosza/Szewska/Kotlarska; ul. Igielna :  ul. Wita Stwosza/Kużnicza. Fotografie: Roman Andrzej Śniady (+)

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/185916/0567ru07.pdf

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Reklamy