38. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22 i 23 marca 2017 r.

Głosowania. 38. posiedzenie Sejmu

1 2017-03-23 20:19:43 38. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22 i 23 marca 2017 r.
2 2017-03-23 20:20:23 38. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22 i 23 marca 2017 r.
3 2017-03-23 20:21:16 Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
4 2017-03-23 20:23:22 Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
5 2017-03-23 20:24:15 Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
6 2017-03-23 20:25:03 Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
7 2017-03-23 20:25:54 Pkt 16. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko
8 2017-03-23 20:42:37 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
9 2017-03-23 20:49:47 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
10 2017-03-23 20:59:48 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
11 2017-03-23 21:07:36 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
12 2017-03-23 21:18:20 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
13 2017-03-23 21:19:12 Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
14 2017-03-23 21:21:26 Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
15 2017-03-23 21:21:54 Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
16 2017-03-23 21:22:42 Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
17 2017-03-23 21:24:31 Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Roberta Kropiwnickiego z dnia 9 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego
18 2017-03-23 21:32:37 Pkt 13. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
19 2017-03-23 21:40:48 Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
20 2017-03-23 21:41:46 Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
21 2017-03-23 21:45:40 Pkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin
22 2017-03-23 21:47:02 Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
23 2017-03-23 21:47:47 Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
24 2017-03-23 21:48:53 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
25 2017-03-23 21:49:32 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
26 2017-03-23 21:50:07 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
27 2017-03-23 21:50:54 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
28 2017-03-23 21:51:34 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
29 2017-03-23 21:52:15 Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
30 2017-03-23 21:53:19 Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
31 2017-03-23 21:53:53 Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
32 2017-03-23 21:54:58 Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
33 2017-03-23 21:55:53 Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
34 2017-03-23 22:01:39 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
35 2017-03-23 22:02:35 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
36 2017-03-23 22:04:24 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
37 2017-03-23 22:05:36 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
38 2017-03-23 22:06:19 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
39 2017-03-23 22:06:51 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
40 2017-03-23 22:07:26 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
41 2017-03-23 22:08:40 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
42 2017-03-23 22:09:13 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
43 2017-03-23 22:09:55 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
44 2017-03-23 22:10:25 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
45 2017-03-23 22:10:55 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
46 2017-03-23 22:11:34 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
47 2017-03-23 22:12:19 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
48 2017-03-23 22:13:22 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
49 2017-03-23 22:13:59 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
50 2017-03-23 22:15:46 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
51 2017-03-23 22:16:37 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
52 2017-03-23 22:24:23 Pkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – trzecie czytanie
53 2017-03-23 22:29:51 Pkt 29. porz. dzien. Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=GLOSNAPOS&NrPos=38&NrKadencji=8

*

NOTATKA w sprawie kolejności głosowań nad punktami porządku dziennego podczas 38. posiedzenia Sejmu w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek)

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacji kopalń w Polsce; Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego w sprawie zatajenia przez prof. nadzwyczajnego dr hab. Mariusza Muszyńskiego informacji o swojej służbie w wywiadzie – 2 głosowania

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 1193 i 1314) (pkt 1) – trzecie czytanie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr1231 i 1343) (pkt 2) – trzecie czytanie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druki nr931 i 1351) (pkt 3) trzecie czytanie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druki nr 1195 i 1360) (pkt 4) – trzecie czytanie – 1 głosowanie
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko (druki nr 1320 i 1336) (pkt 16) – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1322, 1362 i 1362-A) (pkt 6) – trzecie czytanie – maks. 5 głosowań
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 1332 i 1390) (pkt 7) – trzecie czytanie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druki nr 1305, 1359 i 1359-A) (pkt 8) – trzecie czytanie – 2 głosowania
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druki nr 1376 i1389) (pkt 9) – trzecie czytanie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Roberta Kropiwnickiego z dnia 9 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego (druk nr 1353) (pkt 12) – 1 głosowanie
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1369) (pkt 13) – wniosek o odrzucenie – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (druki nr1391 i 1394) (pkt 19) – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 1417 i 1418) (pkt 30)– trzecie czytanie 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin (druki nr 1402 i 1420) (pkt 31) – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 1381 i 1396) (pkt 23) – 2 głosowania
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1382 i 1387) (pkt 24) – 6 głosowań
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1384 i 1415) (pkt 25) – 2 głosowania
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druki nr 1380 i 1393) (pkt 26) – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr1383 i 1388) (pkt 27) – 1 głosowanie
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 1127, 1318 i1318-A) – trzecie czytanie (pkt 28) – maks. 20 głosowań
Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu (druki nr 1379 i 1386) (pkt 29) – 1 głosowanie

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp?symbol=KOLEJNOSC_GLOSOWAN

*

Komunikat o włączeniu do porządku dziennego 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących

I. INFORMACJA BIEŻĄCA

w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego
złożona przez Klub Poselski N do Prezesa Rady Ministrów,
– przedstawiciel wnioskodawców – poseł Ryszard Petru.

II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH

 1. Posłowie Andrzej Gawron, Waldemar Andzel, Dariusz Starzycki i Jarosław Gonciarz – PiS
  w sprawie Polskiego Programu Kosmicznego
  – do Ministra Rozwoju,
 2. Posłowie Ryszard Wilczyński i Tomasz Kostuś – PO
  w sprawie jednostronnego zerwania mediacji przez prezydenta Opola prowadzonych z reprezentantami gminy Dobrzeń Wielki
  – do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 3. Posłowie Paweł Szramka i Maciej Masłowski – Kukiz15
  w sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdu lub wyrejestrowania pojazdu na obiekt muzealny
  – do Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
 4. Posłowie Marek Sowa, Jerzy Meysztowicz, Michał Jaros, Mirosław Suchoń, Adam Szłapka, Adam Cyrański i Radosław Lubczyk – N
  w sprawie zmian kadrowych w polskiej armii i wyznaczenia oficerów na stanowiska attache wojskowych
  – do Ministra Obrony Narodowej,
 5. Poseł Mieczysław Kasprzak – PSL
  w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Wisłoka w miejscowości Kąty – Myscowa
  – do Ministra Środowiska,
 6. Posłowie Wojciech Skurkiewicz, Krzysztof Maciejewski i Leszek Galemba – PiS
  w sprawie ulokowania środków UE w celu eliminowania problemów związanych ze smogiem
  – do Ministra Środowiska,
 7. Posłowie Norbert Obrycki i Sławomir Nitras – PO
  w sprawie sytuacji w spółce Polska Żegluga Morska
  – do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 8. Posłowie Krzysztof Głuchowski i Teresa Hałas – PiS
  w sprawie planów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii zorganizowania akcji informacyjnej wyjaśniającej rolnikom przyczyny i skutki ewentualnych zmian w systemie emerytur rolniczych
  – do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 9. Posłowie Paweł Olszewski i Arkadiusz Myrcha – PO
  w sprawie postępowania prowadzonego w związku z kontraktem PKP SA ze spółką Sensus Group
  – do Ministra Sprawiedliwości,
 10. Posłowie Iwona Michałek, Jacek Kurzępa i Joanna Borowiak – PiS
  w sprawie wprowadzenia na uczelnie wyższe Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
  – do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 11. Posłowie Barbara Dziuk, Jolanta Szczypińska, Joanna Kopcińska, Barbara Bartuś i Anna Czech – PiS
  w sprawie nowej ustawy o sieci szpitali – czy wprowadzenie jej zabezpiecza pacjentów zgodnie z opracowaną mapą potrzeb
  – do Ministra Zdrowia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp?symbol=INFO_BIEZACA
*

Porządek obrad SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22 i 23 marca 2017 r. (po zmianach)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp

*

Harmonogram obrad Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 38. posiedzeniu Sejmu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Reklamy