Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w marcu 2017 roku

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w marcu 2017 roku. 

  1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podpisana 13 marca 2017 r. Pobierz informację. 
  2. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy – podpisana 13 marca 2017 r. Pobierz informację. 
  3. Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach – podpisana (po TK) 18 marca 2017 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  6. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
  10. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych – podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,20,marzec-2017-r-.html

Fotografia: http://www.prezydent.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/zdjecia-do-pobrania/

Reklamy