Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w kwietniu 2017 roku

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w kwietniu 2017 roku

 1.  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – podpisana 3 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów – podpisana 3 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim – podpisana 4 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych – podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – podpisana 12 kwietnia 2017 r.Pobierz informację
 12.  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych – podpisana 13 kwietnia 2017 r. Pobierz informację

Źródło:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,21,kwiecien-2017-r-.html

 

Fotografia: http://www.prezydent.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/zdjecia-do-pobrania/

 

Reklamy