O GMO na stronach Ministerstwa Środowiska

Strona Ministerstwa Środowiska

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE (GMO)

Odwiedź stronę internetową Ministerstwa Środowiska dotyczącą GMO

Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) to organizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w naturze przez zamianę, dodanie lub wyłączenie genu lub kilku genów.

Prace z GMO są w Polsce reglamentowane, czyli wymagają zgody Ministra Środowiska, wydawanej na wniosek zainteresowanej osoby.

 

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/organizmy-genetycznie-zmodyfikowane-gmo/

***

Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Najczęstsze pytania dotyczące składania wniosków GMO i GMM

► W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. GMO (tel. 223692723).

► Pracownicy Zespołu ds. GMO odpowiadają na telefoniczne pytania wnioskodawców w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9-13.00.

► Opinie społeczne w sprawach GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem

http://gmo.ekoportal.pl/

***


Rejestry GMO Ministra Środowiska

Pod powyższym linkiem można znaleźć między innymi kompletny rejestr wniosków o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z wydanymi decyzjami, kompletny rejestr uchwał Komisji ds. GMO oraz aktualny rejestr zamkniętego użycia GMO (wraz z danymi archiwalnymi, które są sukcesywnie uzupełniane).

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do informacji, pracownicy Zespołu ds. GMO w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ w każdej chwili służą informacjami na temat nowych postępowań dotyczących wydawania zgód i zezwoleń na działania z GMO.

Nowe rejestry GMO Ministra Środowiska – wdrażamy nową aplikację do przeglądania rejestrów GMO. Nie są one jeszcze kompletne, ale prosimy o wszelkie uwagi na temat ich działania.
http://gmo.ekoportal.pl/rejestry.html

***

Rejestry GMO

Zgodnie z art. 34, 40, 50, 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami) Minister Środowiska ma obowiązek prowadzić publiczne rejestry GMM i GMO.

Rejestry GMM i GMO Ministra Środowiska są jawne i publicznie dostępne dla każdego przez przeglądarkę internetową i stronę WWWhttp://gmo.mos.gov.pl. Prowadzi to do tego, że każdy obywatel naszego kraju, zgodnie z ustawą o GMO i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko, ma prawo do wglądu w podstawowe informacje, dotyczące postępowań o wydanie zgód i zezwoleń na prace z GMO. Szczególnie przydatne informacje mogą znaleźć pracownicy Inspekcji, które w swoich kompetencjach mają kontrolę prac z GMM i GMO, oraz pracownicy administracji niższego szczebla, który na mocy ustawy o GMM i GMO mogą brać udział w procesie podejmowania decyzji.

Lista rejestrów GMM i GMO

Aby przeglądać rejestr w podstawowym zakresie nie jest wymagane logowanie, ani wcześniejsza rejestracja.

Wgląd do rejestru jest zwolniony z opłat.

Opinie społeczne w sprawach GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem gmo@mos.gov.pl
w terminie 21 dni od dnia upublicznienia wniosku.

© Ministerstwo Środowiska 2007-2015

http://gmo1.mos.gov.pl/rejestr/

***

Lista rejestrów

WYSZUKAJ REJESTR

Nazwa
Rejestr zamkniętego użycia GMO
Rejestr zakładów inżynierii genetycznej
Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO
Rejestr uchwał Komisji ds. GMO – kliknij na numer, aby pobrać
Rejestr produktów GMO wprowadzonych do obrotu
Rejestr awarii
Rejestr wywozu za granicę i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO

http://gmo1.mos.gov.pl/rejestr/registries/RegistryList.action

Nowe rejestry GMO Ministra Środowiska – wdrażamy nową aplikację do przeglądania rejestrów GMO. Nie są one jeszcze kompletne, ale prosimy o wszelkie uwagi na temat ich działania.
Rejestr zgód na zamknięte użycie GMO

Rejestr zgód na zamknięte użycie GMM

Rejestr zgód na zamierzone uwolnienie GMO

Rejestr zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO

Rejestr zgód na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej

Rejestr zgłoszonych awarii

Komisja ds. GMO i GMM

Odpowiednio:

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/Registers/

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=01.1

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=01.2

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=02

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=03

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=04

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=05

https://gmo-new.mos.gov.pl/Public/RegisterCards/?code=06

*

Zebrał i o pracował: Roman Andrzej Śniady

Reklamy