O GMO w Rządowym Centrum Legislacji

Lista projektów 
Tytuł Wnioskodawca Numer Utworzony Zmodyfikowany
Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD100 04-05-2017 04-05-2017
Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC74 30-06-2016 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Minister Środowiska 119 20-05-2015 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej Minister Środowiska 114 20-05-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii generycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych Minister Środowiska 118 20-05-2015 01-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym u życiem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych Minister Środowiska 116 20-05-2015 08-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska Minister Środowiska 117 20-05-2015 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu Minister Środowiska 115 20-05-2015 19-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC124 02-01-2015 25-08-2016
Reklamy